Zemin Tesviye Şapı

 
 
Zemin Tesviye Şapı ÜRÜN TANIMI
 • FLOOROPAL Serisi Ürünler,  özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan,  elle veya pompa ile uygulanabilen zemin tesviye şaplarıdır.
 • Kendiliğinden teraziye gelerek (self levelling), zeminlerde düz ve pürüzsüz yüzeyler elde etmeyi sağlayan Flooropal serisi, son nesil süper-plastifiyanlar içeren, kazein içermeyen, çevre dostu ürünlerden oluşur.
 • Floroopal serisi ürünler, konutlarda, ticari ve sosyal amaçlı mekanlarda ( dükkan, galeri, restoran, ofis, hastane, v.b.), ve sanayide (fabrika, atölye, depo v.b.) kullanılmak üzere geliştirilmişlerdir. Bu alanlarda,  parke, PVC, halı, linoleum , poliüretan ve epoksi altında kullanıma uygun tipleri olduğu gibi, üzeri açık bırakılabilen bir tipi de mevcuttur.
Zemin Tesviye Şapı TEKNİK ÖZELLİKLER
 • Hızlı kuruma özelliği, uygulandıktan 1-3 saat sonra üzerinde yürünmesine olanak sağlar.
 • Hızlı kürlenme özelliği (Flooropal M15) son kaplama malzemesini muadillerine göre çok daha kısa bir sürede kaplanabilmesine, imkan verir.
 • Alt zemine Aderansı yüksektir, zaman içinde ayrılma olmaz. Flooropal M15 ve M Reno seramik, epoksi, PVC, ahşap ve benzeri zor zeminlere bile yapışma sağlar.
 • Mekanik mukavemetleri muadillerine göre yüksektir. Flooropal M TOP  yüksek Aşınma dayanımına sahip olduğundan üzeri kaplanmadan ağır trafik ve ağır yük altında bile tozumadan hizmet verebilir.
 • Düşük rötre özelliği nedeniyle çatlama riski çok düşüktür.
Zemin Tesviye Şapı ÜRÜNLER: 
 
 • Ticari mekanlar, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanıma elverişli, üzerine doğrudan ahşap, PVC, linoleum, spor amaçlı zemin kaplamaları, veya halı döşenebilecek pürüzsüzlük ve düzlükte yüzeyler elde edilmesini sağlar. Flooropal M10 yapıştırma parke veya seramik uygulamasında gerekli olan mukavemet değerlerine sahiptir.
 • Her katta 1-30 mm kalınlıkta uygulanabilmesi, kısmen bozuk zeminlerde ön tamir ihtiyacını ortadan kaldırır.
Zemin Tesviye Şapı FLOOROPAL M 15
 • Ticari mekanlar, hastaneler, okullar ve konutlarda kullanılan her tip kaplama yanında, epoksi ve poliüretan uygulamaları altında da kullanılabilir. Renovasyon çalışmalarında seramik, ahşap, PVC, epoksi v.b. yüzeylere doğrudan uygulanabilmesi işin süratle ve zahmetsizce tamamlanmasına izin verir. Hızlı kürlenme özelliği, üzerine son kaplamanın süratle yapılabilmesini sağlar. Örneğin , bir galerinin zemininin bir hafta sonunda yenilenmesi mümkündür.
Zemin Tesviye Şapı FLOOROPAL M TOP
 • Sanayi tesislerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ağır trafik (kamyon, forklift) ve ağır yüke (makineler, depolama) dayanıklı olmasını sağlayan yüksek basınç mukavemetine (35 MPa) ve aşınma dayanımına sahiptir. Geniş alanlarda özel şap pompası kullanarak günde 1000 m² kaplamak mümkündür. Özellikle kimyasal dayanım aranan alanlarda epoksi boya altında ekonomik bir çözümdür.
 • Üzeri kaplanmadan kullanılabilmesi ve derzsiz bir görüntü sunması, Flooropal M TOP’un ticari ve sosyal amaçlı alanlarda da tercih edilme nedenidir. Her katta 1-15 mm kalınlıkta uygulanabilir; istenirse renklendirilebilen bir tesviye şapıdır.
Zemin Tesviye Şapı FLOOROPAL M RENO
 • Özellikle zor zeminlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, ağırlıklı olarak bina yenileme çalışmalarında kullanılan, kolay yayılma özelliğine sahip bir malzemedir. Flooropal M Reno ses ve ısı yalıtımlı alt yüzeylerde doğrudan 50 mm kalınlığa kadar kullanılır. Üzerine seramilk veya vinil karoların döşenmesi için son derece düzgün yüzeyler oluşturur. Elyaflı yapısı, örneğin banyolarda eğim verilmesine olanak sağlar. Ayrıca, diğer zemin tesviye şaplarının uygulanmasından önce, zemindeki bozuklukları tamir amaçlı da kullanılabilir.
Zemin Tesviye Şapı FLOOROPAL M 19
Sağlam zeminlerde, PVC kaplama veya halı altında uygulanmak üzere geliştirilmiş zemin tesviye şapıdır. 0-5 mm kalınlıklarda kullanılabilir.
 
Zemin Tesviye Şapı Uygulamalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Flooropal serisi ürünler sert ve sağlam zeminler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde yumuşak (asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.
 • Flooropal uygulamasından önce mutlaka astar (Flooropal Primer 13) kullanılmalıdır.
 • Flooropal uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.
Zemin Tesviye Şapı Uygulama, ABC İnşaat,Tekstil Atölyesi
 
TEKNİK ÖZELLİKLER

Zemin Tesviye Şapı TEKNİK ÖZELLİKLER
%22 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.

ÜRÜN TİPİ

Flooropal M10

Flooropal
M 15

Flooropal
M 19

Flooropal
M19 Ekspres

Flooropal
M TOP

Flooropal
M Reno

 

Eğilme mukavemeti

> 5 N/mm²

> 7 N/mm²

> 4 N/mm²

> 4 N/mm²

> 8 N/mm²

> 7 N/mm²

 

Basınç mukavemeti

> 25 N/mm²

> 30 N/mm²

> 19 N/mm²

> 19 N/mm²

> 30 N/mm²

> 30 N/mm²

Betona aderans (SS 92
35 07)

> 1,5 N/mm²

> 2 N/mm²

> 1,5 N/mm²

> 1,5 N/mm²

> 3 N/mm²

> 2 N/mm²

 

Serbest rötre

% 0,04 – 0,06

% 0,04 – 0,06

% 0,04 – 0,06

% 0,04 – 0,06

% 0,04 – 0,06

% 0,03 – 0,05

“Tekerlekli koltuk”  mukavemet testi (SS 92 35 07), RWFC 450 sınıfı normlarına uygundur.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

ÜN TİPİ

Flooropal
M10

Flooropal
M 15

Flooropal
M 19

Flooropal
M19 Ekspres

Flooropal M TOP

Flooropal
M Reno

MINTEC Halka Testi
(SS 92 35 19)

145 – 155 mm

145 – 155 mm

135 – 145 mm

135 – 145 mm

145 – 155 mm

135 – 140 mm

Hazır malzeme kullanım süresi

15 – 20 dakika

15 – 20 dakika

15 – 20 dakika

15 – 20 dakika

15 – 20 dakika

15 – 20 dakika

pH değeri

Yaklaşık 11

Yaklaşık 11

Yaklaşık 11

Yaklaşık 11

Yaklaşık 11

Yaklaşık 11

Sertleşme süresi
(yaya trafiği)

1 – 3 saat

1 – 3 saat

1 – 3 saat

1 – 3 saat

1 – 3 saat

1 – 3 saat

 

Sertleşme süresi
(son kaplama)

 

7 – 10 gün

 

24 saat

 

7 – 10 gün

 

24 saat

Kaplanmadan bırakılabilir,24 saat hafif yük,
7 gün ağır yük trafiği

 

1– 3 gün

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.
 
Zemin Tesviye Şapı SU DAYANIMI 
Sertleştikten sonra FLOOROPAL  Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar.
 
Zemin Tesviye Şapı KİMYASAL DAYANIM 
FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.
 
Zemin Tesviye Şapı TÜKETİM 
Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²’dir.
 
Zemin Tesviye Şapı UYGULAMA 
Yüzey hazırlığı:
 • Uygulama yapılacak yüzey sert, sağlam ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.
Zemin Tesviye Şapı Astarlama:
 • FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilmelidir. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir.
 • FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10°C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.
Zemin Tesviye Şapı Karıştırma:
 • Malzemeler aksi belirtilmedikçe %22 oranında (25 kg torbaya 5.5 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya MINTEC tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.
 • Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5° C ile +20° C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.
Zemin Tesviye Şapı Uygulama:
 
 • Karıştırılan malzeme yüzeye el veya pompa ile yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.
 • Flooropal Serisi ürünler, +10°C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. 
AMBALAJ
 • FLOOROPAL  Serisi ürünler, 25 kg’lık kağıt torbalarda sunulmaktadır.
Zemin Tesviye Şapı DEPOLAMA SÜRESİ 
FLOOROPAL Serisi ürünler  kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 Torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.
 
Zemin Tesviye Şapı TEMİZLEME 
Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK
Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.
 
Zemin Tesviye Şapı TEKNİK SERVİS
FLOOROPAL Serisi ürünler, yanmaz, alev almaz, duman üretmez. Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen MINTEC’e danışınız.
 
 
TOP