NivoTech DS 2050

NivoTech DS 2050

Kuru Şap

Ürün Tanımı:

Yüksek nitelikli katkı maddeleri ve polimerik katkılar ile takviye edilerek hazırlanmış, her türlü betonlama ve betonarme işlerinde B20 sınıfı beton olarak, zeminde kaba şap olarak, akışkanlık özelliği olan, el veya makine ile pompalanabilen, basınç dayanımı yüksek, iç ve dış mekanda kullanıma uygun, çimento esaslı, hazır kuru şaptır.

Kullanıldığı Yerler:

• İç ve dış mekanlarda,

• Beton zeminlerde.

Özellikler:

• Yerden ısıtmalı zeminlerde kullanım için uygundur.

• Basınç ve çekme dayanımı yüksektir.

• Yumuşak kıvamlıdır, kolay uygulanır.

• Suya, neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

• Ulaşılması zor ve dar alanlarda beton ve betonarme çalışmaları için beton olarak kullanılır.

• Ekleme / boşluk doldurma şapı ve çeşitli beton katmanları arasında ara şapı, yüzen şap veya en az 25 mm kalınlıkta (max. 50 mm) olmak üzere zemin şapı olarak kullanılır.

• Her tip beton dökme ve tamir işlerinde, kiriş-kolon inşa etmek, istinat duvarları yapımında, kalıpla beton plaka veya merdiven yapımında, yürüyüş yolları inşasında, taş ve taş türevi kalın plakaları yere sabitlemek için kullanılır.

• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

• Uzun ömürlüdür.

• Yanmaz.

Teknik Veriler:__

Dmax (mm) 4

Renk Gri

Uygulanabilir kalınlık (mm) 20 - 50

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1,7 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt) 2,0 ± 0,2

Kapta bekleme süresi (dakika) ~ 60

Kuruma süresi (saat) ~ 24

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 25

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 3

Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için) 2,5 - 4,0 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Sertleşen kaplamanın dayanımı -25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık: Beton B20 olarak kullanım için

• Sadece hafif emici veya emici özelliği olmayan kalıplar kullanılmalıdır.

• Betonarme çalışmasında, donatının yeterince beton ile örtülmesine dikkat edilmelidir.

• Geniş yüzeyli yapı elemanlarında birleşim derzleri dikkate alınmalıdır.

• Kalıplar yeteri kadar kalıp ayırıcı ile kaplanmalıdır.

• Güçlendirme amaçlı kullanımda, uygulama öncesinde, özellikle donatılar üzerine Korozyon Önleyici Aderans Harcı uygulanması tavsiye edilir.

Şap olarak kullanım için

• Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.

• Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

• Zemin uygulama öncesinde yeteri kadar ıslatılmalı veya Bostik PoroPrim ile astarlanmalıdır.

• Zeminde, kaba şap olarak kullanımda tavsiye edilen uygulama kalınlığı en az 20 mm, en fazla 50 mm'dir.

Uygulama:

• Toz formdaki Bostik NivoTech DS 2050, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sıcaklığındaki su ile dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışım süresi min. 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

• Ürünün yoğunluk miktarı ve donma süresi, eklenecek su miktarına göre değişir.

• Karıştırılan harç, 3 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazırdır.

• Beton homojen bir şekilde zemine veya kalıba dökülür. Yeteri kadar donması sağlandıktan sonra kalıp sökülür ve gerekirse harç yüzeyi düzeltilir.

Uygulama Sonrası Bakım:

• Taze yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

• Uygulama yapılan yüzeyler, 7 gün süresince naylon veya jüt çuvalları ile örtülerek kapatılmalı; su püskürtülerek veya buna benzer uygulamalar ile ıslatılmalıdır.

Sarfiyat:

10 mm kalınlık için yaklaşık 20 - 22 kg / m2.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP