NivoTech 105

NivoTech 105

Kendinden Yayılan Şap

Ürün Tanımı:

Çevre dostu katkı maddeleri ve polimerler ile takviye edilerek hazırlanmış, yüksek düzeyde akışkan, kısa sürede donarak kullanıma hazır hale gelen, 1 ile 5 mm arasındaki kalınlıklar için ve sadece içeride kullanıma göre formülize edilmiş, çimento esaslı, gri renkli, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Kullanıldığı Yerler:

• İç mekanda,

• Zeminde beton üzerini ince bir tabaka olarak seviyelendirmede.

Özellikler:

• Elle veya makina ile uygulanır.

• Akışkandır, pompalanabilir.

• Polimer takviyelidir.

• Yüksek derecede kendiliğinden yayılma ve yerleşme özelliğine sahiptir.

• Yerden ısıtma için uygundur.

• Ulaşılması güç kesit ve boşluklara çok kolay yerleşir.

• Çatlaksız donar.

• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

• Zemini ince bir tabaka halinde kaplayarak, fayans, seramik, doğal taş, granit, mermer, PVC, parke ve halı vb malzemelerle döşenmesi öncesinde zemini hazır hale getirmek için kullanılır.

• Yanmaz.

Teknik Veriler:__

Renk Gri

Uygulanabilir kalınlık (mm) 1 - 5

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1,4 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt) 2,0 ± 0,2

Kapta bekleme süresi (dakika) ~ 20

Kuruma süresi (saat) ~ 24

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 12

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 3

Yapışma mukavemeti (28 gün) (N / mm2) > 0,5

Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için) 6,0 - 7,0 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı +5°C ile +35°C arası

Sertleşen kaplamanın dayanımı -25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.

• Zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

• Tamir gerektiren zeminler, yapıştırıcı uygulanmadan en az 3 - 4 gün önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.

• Normal ve düzgün emiciliğe sahip, mineral esaslı alt zeminler Bostik PoroPrim ile, parlak, emici olmayan veya daha önceden benzer malzemeler uygulanmış pürüzsüz yüzeyler Bostik MarmoPrim ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalıdır.

• Kapı ve pencere eşikleri ile duvar - zemin birleşim yerlerinde köşe bandı (manşet) kullanılarak yüksek akışkanlığa sahip olan tesviye harcının dışarı sızması önlenmelidir. Yüzey katkıları, sıva taşıyıcılar veya sıva iskeletli beton kullanılması durumlarında ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

Uygulama:

• Toz formdaki Bostik NivoTech 105 Kendinden Yayılan Şap, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sıcaklığındaki su ile dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışım süresi min. 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3 dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

• Ürünün yoğunluk miktarı ve donma süresi, eklenecek su miktarına göre değişir.

• Karıştırılan harç 3 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazırdır.

• Zemine dökülerek uygulaması yapılan kendinden yayılan şapı inceltmek için üzerine su katılmamalıdır.

• Şap, bir ölçme aleti ile ölçülerek istenilen kalınlığa ulaşıncaya kadar yayılır / pompalanır.

• Daha sonra zemine yayılan şap, uygun alet (kirpi) veya mala yardımı ile boşlukların giderilmesi için yoklanır.

• Makina ile pompalama durumunda, yaklaşık 40 lt / dk. pompalama kapasiteli, pistonlu veya helezonlu pompa makinaları ile durmadan çalışan karıştırıcılar kullanılmalıdır.

• Uygulama esnasında şap kendi kendine ve hızlı bir şekilde yayılır, böylelikle genel olarak uygulama sonrasında ek bir yayma ve düzeltme işine gerek kalmaz.

• Son kat uygulama için beklenilmesi gereken süre, seramik ve halı kaplama yapılacaksa 12 saat, parke kaplanacaksa 24 saattir.

• Sürekli ıslak olan ve rutubete maruz kalan zeminlerde uygulanmaz. Dış mekanlarda, ahşap döşeme üzerinde ve endüstriyel alanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Uygulama Sonrası Bakım:

Taze yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Her 1 mm kalınlık için yaklaşık 1,5 - 1,7 kg / m2.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg'lik kraft torbada, 1 palette 64 torba (1600 kg / palet). Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır. Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir. Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP