FLOOROPAL M TOP

FLOOROPAL M TOP 

SANAYİ TİPİ,  KENDİLİĞİNDEN YAYILMA ÖZELLİĞİNE SAHİP, ÇİMENTO  ESASLI ZEMİN TESVİYE ŞAPI 

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL M TOP, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan,  elle veya pompa ile uygulanabilen bir zemin tesviye şapıdır. Tek katta 2 – 15 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir. M- TOP, son nesil süper-plastifiyanlar içeren M SERİSİ ürünlerindendir.  

AVANTAJLARI

 • FLOOROPAL M TOP, bir saatte 300m² alanın 6 mm kalınlıkta  kaplanmasına olanak verir.  Normal koşullarda, uygulama tamamlandıktan  2 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir ve hafif yük trafiğine 24 saat sonra, ağır yük trafiğine ise 7 gün sonra açılır.  
 • FLOOROPALl M TOP uygulaması ile terazisinde, pürüzsüz ve tozumayan zeminler elde edilir. 
 • FLOOROPAL  M TOP,  hızlı sertleşme, mekanik direnç  ve kendiliğinden  yayılma  özelliklerini,  düşük rötre özelliğiyle birleştirir. 
 • FLOOROPAL M TOP, üzeri örtülmeden kullanılabilen – istenirse renklendirilebilen – bir tesviye şapıdır. 

UYGULAMA ALANLARI

 • FLOOROPAL M TOP, yeni inşaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanır. Uygulama alanı, çoğunlukla yüksek aşınma ve basınç mukavemeti istenen, ağır yüklere ve trafiğine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmakla birlikte,  çok süratli bir şekilde tamamlanması veya yenilenmesi gereken show-room, dükkan veya umuma açık alanlar için de ideal bir malzemedir. 
 • İyi bir planlama ile 1- 2 bin metrekarelik bir alanın bir hafta sonunda  FLOOROPAL M TOP ile kaplanarak tekrar kullanıma sokulması mümkündür. 
 • Bir zemin hazırlık malzemesi olarak FLOOROPAL M TOP, kullanılan yapıştırıcılar ve spor amaçlı zemin kaplamalarıyla da uyumludur. 
 • Kimyasal dayanım gerektiren ilaç, gıda vb sanayi zeminlerinde FLOOROPAL M TOP, epoksi, poliüretan vb. boyalar için uygun ve ekonomik bir alt yapı hazırlığı sağlar. 
 • FLOOROPAL M TOP ‘un görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin hortum hareketlerinin oluşturduğu çizgiler).  
 • FLOOROPAL M TOP, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur. 

UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • FLOOROPAL M TOP, yeni ve yenilenmesi gereken sanayi zeminleri için geliştirilmiştir. Üzerine uygulanacağı betonun çekme mukavemetinin en az 1.5 N/mm²  olması  gerekir.    Bu  değerin daha düşük olması halinde Mintec Teknik bölümüne danışınız. Uygulama öncesinde, yumuşak (asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.  
 • FLOOROPAL M TOP uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır. 

UYGULAMA KALINLIĞI

 • FLOOROPAL M TOP’un uygulama kalınlığı 2-15 mm.dir.  
 • Ağır yük veya ağır trafik altında kalacak zeminlerde uygulama kalınlığı 4 mm’nin altına düşmemelidir. 
 • FLOOROPAL M TOP  kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenin tolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M TOP kullanımından önce, mevcut yüzeydeki aşırı kot farklılıkları
 • FLOOROPAL M-RENO ile giderilmelidir. 
 • 15 mm’yi aşan yüzey bozukluklarında önerilen tip ve miktarda mıcır katılarak gerçekleştirilebilen alternatif uygulamalar için lütfen Mintec’e danışınız. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

%22 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır. 

Teknik Özellikler

 • Eğilme mukavemeti  > 8 N/mm² 
 • Basınç mukavemeti  > 30 N/mm² 
 • Betona aderans (SS 92 35 07)   3 N/mm² 
 • Serbest rötre  % 0,04 – 0,06 
 • “Tekerlekli koltuk” mukavemet testi (SS 92 35 07), RWFC 450 sınıfı normlarına uygundur.  

Uygulama Özellikleri

 • MINTEC Halka Testi  (SS 92 35 19) 145 - 155 mm
 • Sıvı karışım süresi 15 - 20 dakika
 • pH değeri Yaklaşık 11
 • Sertleşme süresi (yaya trafiği)  1 - 3 saat
 • Sertleşme süresi (hafif yük trafiği) 24 saat
 • Sertleşme süresi (ağır yük trafiği) 7 gün 
 • Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.                                      
 • FLOOROPAL M TOP, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.  

SU DAYANIMI 

Sertleştikten sonra  FLOOROPAL  Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar. 

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır. 

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²’dir

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

 • Uygulama yapılacak yüzey sert, sağlam ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, 
 • yüzeyden temizlenmelidir. Çimento  şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir. 

Astarlama

 • FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama özellikleri için lütfen Mintec’e danışınız. 
 • FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10°C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem  % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir. 

Karıştırma

 • Malzeme %21 oranında (25 kg torbaya 5.25 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya MINTEC tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır. 
 • Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5° C ile +20° C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir. 

Uygulama

 • Karıştırılan malzeme yüzeye el veya pompa ile yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir. 
 • Flooropal Serisi ürünler, +10°C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. 

AMBALAJ

FLOOROPAL  Serisi ürünler, 25 kg’lık kağıt torbalarda sunulmaktadır. 

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL M TOP kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir. 

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir. 

SAĞLIK VE GÜVENLİK

 • Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.  
 • FLOOROPAL M TOP, yanmaz, alev almaz, duman üretmez. 

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen MINTEC’e danışınız.

TOP