FLOOROPAL REPAIR MORTAR

FLOOROPAL REPAIR MORTAR 

ZEMİNDEKİ KIRIK, DELİK, KANAL vb. ARIZALARIN TAMİRİ İÇİN SÜRATLE KÜRLENEN TAMİR HARCI 

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL Repair Mortar, özel çimentolar, dolgu malzemeleri, bağlayıcılar ve kimyasal katkı malzemeleri kullanılarak geliştirilmiş bir tamir harcıdır. Tek katta 2 – 100 mm kalınlıkta uygulanabilir. 

AVANTAJLARI

 • FLOOROPAL Repair Mortar, zemin tesviye çalışmaları öncesinde kapatılması gereken kanal, boşluk, vb. arızaların doldurulması için kullanılır. Normal koşullarda, uygulama tamamlandıktan 2 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir. 
 • Yapılan bu tamiratların üzerine, hava koşullarına göre, 4 – 6 saat sonra zemin tesviye şapı uygulanabilir. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar, hızlı kürlenme ve düşük rötre özelliğine sahiptir.. 

UYGULAMA ALANLARI

 • FLOOROPAL Repair Mortar, bozuk yüzeyler üzerinde, zemini diğer tesviye şaplarının uygulanmasına uygun hale getirmek veya eğim sağlamak için kullanılmaktadır. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar 'ın görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar, son kat zemin kaplaması olarak kullanılmamalıdır. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur. 

UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • FLOOROPAL Repair Mortar, beton ve sağlam şap üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde, yumuşak (asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır. 

UYGULAMA KALINLIĞI

FLOOROPAL Repair Mortar 'ın uygulama kalınlığı 2 –100 mm 'dir. 

TEKNİK ÖZELLİKLER

%19 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır. 

Teknik Özellikler 

 • Eğilme mukavemeti > 6 N/mm² 
 • Basınç mukavemeti > 25 N/mm² 
 • Betona aderans (SS 92 35 07) > 1,5 N/mm² 
 • Serbest rötre % 0,03 – 0,05 

Uygulama özellikleri 

 • Sıvı karışım süresi 15 – 20 dak.
 • pH değeri Yaklaşık 11
 • Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 - 3 saat
 • Sertleşme süresi (son kaplama) 1 - 3 gün
 • Yukarıda verilen sertleşme süreleri sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir. 

SU DAYANIMI 

Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar. 

KİMYASAL DAYANIM

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır. 

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,7 kg/m²'dir. 

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzey sert, sağlam ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir. 

Karıştırma 

 • Malzeme %19 oranında (25 kg torbaya 4,750 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane kullanılmalıdır. Karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır. 
 • Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5° C ile +20° C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir. 

Uygulama

 • Karıştırılan malzeme tamir gerektiren zemine dökülerek mala ile yerleştirilir. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir. 
 • Flooropal Serisi ürünler, +10°C'den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70'in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. 

AMBALAJ

FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg 'lık kağıt torbalarda sunulmaktadır. 

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL Repair Mortar nemsiz ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 Torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir. 

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir. 

SAĞLIK VE GÜVENLİK

 • Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve 
 • cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi 
 • sayfalarımıza başvurun. 
 • FLOOROPAL Repair Mortar, yanmaz, alev almaz, duman üretmez. 

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen MINTEC'e danışınız. 

TOP