FLOOROPAL M 10

FLOOROPAL M 10 

KONUTLAR  İLE SOSYAL VE  TİCARİ ALANLARDA KULLANILAN, KENDİLİĞİNDEN YAYILMA ÖZELLİĞİNE SAHİP, ÇİMENTO  ESASLI ZEMİN TESVİYE ŞAPI 

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL M 10, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan,  elle veya pompa ile uygulanabilen bir zemin tesviye şapıdır. Tek katta 1 – 30 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir. M-10, son nesil süper-plastifiyanlar içeren M SERİSİ ürünlerindendir.  

AVANTAJLARI

 • FLOOROPAL M 10,  çok düzgün yüzeyler oluşturulmasına olanak verir. Normal koşullarda, uygulama tamamlandıktan 1 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir.  
 • Ticari mekanlarda, hastanelerde, okullarda ve konutlarda kullanıma elverişli, dayanıklı, üzerine doğrudan yapıştırma ile masif veya lamine parke, yüzer sistem parke, PVC, linoleum, halı veya seramik döşenebilecek pürüzsüzlükte yüzeyler elde edilmesini sağlar. 
 • FLOOROPAL M 10, hızlı sertleşme ve kendiliğinden yayılma özelliklerini, düşük rötre özelliğiyle birleştirir. 

UYGULAMA ALANLARI

 • FLOOROPAL M 10, , mevcut binaların renovasyonunda ve yeni inşaatlarda, beton zeminlerin teraziye getirilmesi ve yüzeylerinin pürüzsüzleştirilmesi amaçlı bir zemin tesviye şapı olarak geliştirilmiştir.  
 • Bir zemin hazırlık malzemesi olarak FLOOROPAL M 10, kullanılan yapıştırıcılar ve yumuşak zemin kaplama malzemeleriyle olduğu kadar, ahşap zemin kaplamalarıyla, seramik karolarla ve spor amaçlı zemin kaplamalarıyla da uyumludur. 
 • FLOOROPAL M 10 ‘un görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin hortum hareketlerinin oluşturduğu çizgiler).  
 • FLOOROPAL M 10, son kat zemin kaplaması olarak kullanılmamalıdır. FLOOROPAL M 10, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle 
 • hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur. 

UYGULAMA YÜZEYLERİ

 • FLOOROPAL M 10 sert ve sağlam yüzeyler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde, yumuşak (asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.         
 • FLOOROPAL M 10 uygulamasından sonra hareketi sürebilecek  yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.
UYGULAMA KALINLIĞI
 • FLOOROPAL M 10’un uygulama kalınlığı 1 –30 mm’dir.  
 • Hafif beton zeminler için katman kalınlığı, 6 – 10 mm ile sınırlıdır. 
 • FLOOROPAL M 10  kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenin tolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M 10 kullanımından önce, mevcut yüzeydeki aşırı kot farklılıkları
 • FLOOROPAL M-RENO ile giderilmelidir. 
 • 30mm’yi aşan yüzey bozukluklarında önerilen tip ve miktarda mıcır katılarak gerçekleştirilebilen alternatif uygulamalar için lütfen Mintec’e danışınız. 
TEKNİK ÖZELLİKLER
%22 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır. 
   
Teknik Özellikler   
 • Eğilme mukavemeti  > 5 N/mm² 
 • Basınç mukavemeti > 25 N/mm² 
 • Betona aderans (SS 92 35 07)  > 1,5 N/mm² 
 • Serbest rötre % 0,04 – 0,06 
 • “Tekerlekli koltuk”  mukavemet testi (SS 92 35 07), RWFC 450 sınıfı normlarına uygundur.  
Uygulama özellikleri   
 • MINTEC Halka Testi  (SS 92 35 19) 145 – 155 mm
 • Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 dakika
 • pH değeri Yaklaşık 11
 • Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat
 • Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.                             
SU DAYANIMI 
Sertleştikten sonra FLOOROPAL  Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar. 
 
KİMYASAL DAYANIM
FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır. 

TÜKETİM
Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,5 – 1,6 kg/m²’dir
 
UYGULAMA
Yüzey hazırlığı
Uygulama yapılacak yüzey sert, sağlam ve yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir. 

Astarlama: 
 • FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama özellikleri için lütfen Mintec’e danışınız. 
 • FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10°C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem  % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir. 
Karıştırma
 • Malzeme %21 oranında (25 kg torbaya 5.25 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya MINTEC tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır. 
 • Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5° C ile +20° C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir. 
Uygulama
 • Karıştırılan malzeme yüzeye yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir. 
 • Flooropal Serisi ürünler, +10°C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. 
AMBALAJ
FLOOROPAL  Serisi ürünler, 25 kg’lık kağıt torbalarda sunulmaktadır. 
 
DEPOLAMA SÜRESİ
FLOOROPAL M10 kuru ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir. 
 
TEMİZLİK
Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir. 
 
SAĞLIK VE GÜVENLİK
 • Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.  
 • FLOOROPAL M 10, yanmaz, alev almaz, duman üretmez. 
TEKNİK SERVİS
Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen MINTEC’e danışınız 

 

TOP