SRM-H

SRM - H

Yapısal Tamir Harcı

Ürün Tanımı:

TS EN 1504-3/04.2008'e göre R4 sınıfına uygun, güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, akışkan, elle uygulanan, rötre yapmayan, granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile takviye edilmiş, mineral esaslı, fiber takviyeli, çimento esaslı yatay uygulamalar için yapısal tamir harcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

• İç ve dış mekânlarda,

• Yatayda,

• Betonarme yapı elemanlarının onarımında,

• Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunmasında,

• Deniz yapılarının onarım ve bakımında,

• Yeraltında kalan sanat yapılarının tamir ve korunmasında,

• Beton elemanlarının yüzey bozukluklularının tamiri ve yüzey tesviyesinde,

• Brüt betonlarda geçirimsiz ve sağlam bir tabaka elde edilmesinde,

• Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında,

• Hafif ve orta ağırlıkta trafik yükü olan, özel kaplamalar gelecek döşemelerde ve yüzey tamiratında kullanılır.

Özellikler:

• Beton ve donatıya çok güçlü yapışır.

• Yüksek basınç dayanımına sahiptir.

• Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.

• Klor ve sülfat ataklarına dayanıklıdır.

• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

• Rötre yapmaz.

• Yanmaz.

Teknik Veriler:

Dmax (mm)

4

Renk

Gri

Uygulanabilir kalınlık (mm)

min 10 max 40

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,4 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt)

2,1 ± 0,2

Kapta kuruma süresi (dakika) (+20°C)

30

Kuruma süresi (saat) (+20°C)

24

Tam kürlenme süresi (gün) (+20°C)

28

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2) (TS EN 196)

>60

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2) (TS EN 196)

> 8

Yapışma Mukavemeti (28 gün) (N / mm2) (EN 1542)

> 2

Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için)

3,5 - 4 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı

+5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Uygulama yapılacak yüzey pürüzlü, kirden ve aderansı düşürücü maddelerden arındırılmış, çatlaksız, yük taşıyabilecek güçte sağlam ve stabil olmalıdır.

• Gerekli görülen hallerde, uygulama yüzeyi kumlama, basınçlı su veya basınçlı hava püskürtme yöntemi ile temizlenmelidir. Yüzeyde su akıntısı varsa drene edilmeli veya uygun bir tıkaçla ile kapatılmalıdır. Kırılarak oluşturulan yüzeyin kenarları dik kesilmeli, donatılardaki pas temizlenmeli, gerekiyorsa yeni donatı eklenmelidir.

• Tamir yapmadan önce yüzey yeteri kadar ıslatılmalı, ancak yüzeyde su birikimi oluşumu engellenmelidir.

Uygulama:

• Temiz bir karıştırma kabı içine, yukarıdaki teknik veri tablosunda belirtilmiş olan su miktarının 2/3'ü oranında normal hava sıcaklığındakisu boşaltılır. Daha sonra, su dolu kap içine kuru harç dökülerek, uygun karıştırma makinası veya aleti ile durmaksızın karıştırılır. Topaksız ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırmaya devam edilir.

• Arzu edilen kıvama ulaşabilmek için hazırlanan harca, teknik veri tablosunda belirtilen en yüksek su miktarı aşılmamak kaydı ile su eklenebilir.

• Yaklaşık 2 dk olgunlaşma süresi beklendikten sonra harç tekrar hafifçe karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen ve yüksek düzeyde akıcı olan harç en geç 30 dk içerisinde uygulanmalıdır.

• Harç içinde hava boşluğu oluşumunu engellemek için veya kalıpsız çalışma yapılacaksa, uygulamaya tek bir kenardan veya köşeden başlanmalı ve içeride kalan havanın dışarı çıkmasına izin verilmelidir. Gerekli görülen hallerde, dökülen harç bir alet yardımı ile karıştırılarak yoklanmalı ve hava boşlukları giderilmelidir.

• Harç yüzeye, kalınlığı tek katta 10 mm ile 40 mm olacak şekilde mala ile uygulanır.

• Kalıbın içindeki tüm boşlukların dolmasını sağlamak için, ucu çengelli hale getirilmiş çelik bir tel kullanarak yerleştirme yapılmalı, vibratör kullanılmamalıdır.

• Kalıplar 18 - 24 saatten önce alınmamalıdır.

• Atmosfere açık geniş yüzeyler, sıcak, kuru veya rüzgârlı ortamlar 24 - 48 saat süreyle ıslak çuval, su ya da özel kür maddeleri ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

• pH değeri 5,5'ten düşük olan sıvılarla temas halinde kullanılmamalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Açıkta olan yeni uygulama yapılmış yerler, en az ilk 3 gün boyunca süratli kurumaya karşı korunmalıdır. Bunun için, geniş yüzeyli folyo veya nemli jüt çuvalı kullanarak yüzeyi nemli tutmak yeterlidir.

Sarfiyat:

10 mm kalınlık için yaklaşık 20 kg / m2.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg'lık kraft torbada ve 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP