Grout S

Grout S

Grout Harcı

Ürün Tanımı:

İç ve dış mekanda, çelik konstrüksiyon, donatı ve makina temelleri gibi çeşitli elemanları betona sabitleme işinde kullanılan, çok güçlü yapışma özelliği olan, ilk ve son basınç dayanımları yüksek, esnek ve akışkan, elle uygulanan ve makina ile sıvı halde pompalanabilen, genleşme özelliğine sahip, rötre yapmayan, yüksek düzeydeki akışkanlığı sayesinde kendiliğinden yerleşen, yüksek nitelikli granülometrik kum, çimento ve yüksek nitelikli kimyasal katkı maddeleri ile pekiştirilerek hazırlanmış, mineral bazlı, çimento esaslı grout harcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

• İç ve dış mekanlarda,

• Beton sabitleme ve betonarme çalışmalarında,

• Çok amaçlı kalıplı ankraj çalışmalarında,

• Kreyn yollarında ve köprü kirişlerinde,

• Yol ve köprü bağlantılarında.

Özellikler:

• Yüksek düzeyde akışkandır (sık donatılı veya dar kalıplı alanlar için ideal).

• Uygulanabilme süresi uzundur.

• Akışkan kıvamından ötürü kendinden yerleşir ve her tür kalıp şeklini kolayca alır, boşluksuz beton dökümüne imkan verir, boşluk ve çatlaklara kolay nüfuz eder.

• Endüstriyel makinaları ve makinaların bağlantı elemanlarını zemine sabitlemek, kenarlarını ve alt kısımlarını betonla doldurmak için,Çelik elemanlarla beton elemanların birleşim yerlerini betonlamak için,

• Her tür ankraj, montaj ve beton tamiri çalışması yapmak, köprü kirişlerini doldurmakta,

• Tren raylarını döşemek, kanalizasyon veya su kanalı kapaklarını yerleştirmekte,

• Köprü parapetlerini, trafik ışıklarını, reklam panolarını zemine sabitlemek ve ayrıca kiriş - kolon takviyesinde donatıları sabitlemek için kullanılır.

• İlk ve son basınç dayanımı değerleri yüksektir.

• Çeliğe çok güçlü yapışır, oluşan gerilmeleri emer.

• Suya, sürekli ıslaklığa, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

• Rötre yapmaz.

• Yanmaz, bu nedenle epoksi kullanımının riskli olduğu alanlarda güvenle kullanılır.

Teknik Veriler:

Dmax (mm)

2

Renk

Gri

Uygulanabilir kalınlık (mm)

30

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt)

2,2 ± 0,2

Kapta kuruma süresi (dakika)

~ 60

Kuruma süresi (saat)

~ 24

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 60

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 6

Karışım suyu miktarı (25 kg kuru harç için)

3,5 - 4 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı

+5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Uygulama yapılacak yüzey pürüzlü, kirden ve aderansı düşürücü maddelerden arındırılmış, çatlaksız, yük taşıyabilecek güçte sağlam ve stabil olmalıdır.

• Gerekli görülen hallerde uygulama yüzeyi kumlama, basınçlı su veya basınçlı hava püskürtme yöntemi ile temizlenmelidir. Ankrajlama yapmadan önce yüzey yeteri kadar ıslatılmalı, ancak yüzeyde su birikimi oluşumu engellenmelidir.

Uygulama:

• Temiz bir karıştırma kabı içine yukarıdaki teknik veri tablosunda belirtilmiş olan su miktarının 2/3'ü oranında normal hava sıcaklığındaki su boşaltılır. Daha sonra su dolu kap içine kuru harç dökülerek, uygun karıştırma makinası veya aleti ile durmaksızın karıştırılır. Topaksız ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırmaya devam edilir.

• Arzu edilen kıvama ulaşabilmek için hazırlanan harca, teknik veri tablosunda belirtilen en yüksek su miktarı aşılmamak kaydı ile su eklenebilir.

• Yaklaşık 2 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra harç tekrar hafifçe karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen ve yüksek düzeyde akıcı olan harç en geç bir saat içerisinde uygulanmalıdır.

• Harç içinde hava boşluğu oluşumunu engellemek için veya kalıpsız ankraj çalışması yapılacaksa, uygulamaya tek bir kenardan veya köşeden başlanmalı ve içeride kalan havanın dışarı çıkmasına izin verilmelidir. Gerekli görülen hallerde dökülen harç bir alet yardımı ile karıştırılarak yoklanmalı ve hava boşlukları giderilmelidir.

Uygulama Sonrası Bakım:

Açıkta olan yeni uygulama yapılmış yerler en az ilk 3 gün boyunca süratli kurumaya karşı korunmalıdır. Bunun için geniş yüzeyli folyo veya nemli jüt çuvalı kullanarak yüzeyi nemli tutmak yeterlidir.

Sarfiyat:

10 mm kalınlık için yaklaşık 18 - 22 kg / m2.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

25 kg'lık kraft torbada 1 palette 64 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 8 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP