BituGrout

BituGrout

Bitümlü Dolgu Harcı

Ürün Tanımı:

Bostik BituGrout, solvent içermeyen, Avrupa Birliği Normları'na göre üretilen, sıcak uygulamalı, sürekli yüksek elastikiyete sahip, bitümlü dolgu malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler:

• İç ve dış mekanlarda,

• Yatay ve düşeyde,

• Temellerde, bodrumlarda, yeraltı garajlarında,

• Balkon ve teraslarda.

Özellikler:

• Kuruduktan sonra sürekli elastiktir.

• Düşük sıcaklıklarda dahi (-15°C) uygulanabilir.

• Yapı derzlerini neme ve basınçlı suya karşı koruma altına alır.

• Uygulama yüzeyindeki hareketlere karşı dayanıklıdır.

• Bitki köklerine, topraktaki eriyiklere dayanıklıdır.

• Her tip mineral esaslı yüzeyde (taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton blok, kireç taşı vb. örülü sıvalı yüzeylerde çimento esaslı sıvalı yüzeylerde, şap ve beton yüzeylerde) kullanılır.

Teknik Veriler:__

Renk Siyah Uygulanabilir kalınlık (mm) Max 3

Birim hacim ağırlığı (kg / lt) 1

İşlem ısısı__+150°C ile +180°C_

Yırtılma esnekliği > % 600

Kırılma noktası < - 25°C

Tam kuruma süresi (saat) 24

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.

• Çatlak sıvalar, zayıf yüzeyler gibi kendini taşıyamayacak sağlamlıkta olan alt yüzeyler veya yosun kalıntıları yüzeyden temizlenmelidir.

• Uygulama yüzeyi kesinlikle çatlaksız ve sağlam olmalıdır. Boşluklar Bostik 410 HP ile doldurulmalıdır.

• Yüzey, uygulama öncesinde kuru olmalıdır.

• Uygulama esnasında uygulama yüzeyi ile Bostik ClimaTech BitüFix Bitümlü Yapıştırıcı arasında su ve ıslaklık olmamalıdır. İsteğe bağlı olarak, çimento esaslı bir su yalıtım harcı ara yalıtım katmanı olarak kullanılabilir.

• Uygulamaya hazırlanan yüzeyler gerekirse AquaRoll Bitumy ile astarlanmalıdır.

• Düşük ısılarda üst yüzeyde uygulamadan önce astar buzlanmamalıdır. Astarın sürülmesinden önce, başka yollardan yapı bileşeninden sızabilecek mevcut nemin önlenmesi gerekir; aksi halde buhar basıncı oluşur.

Uygulama:

• Bostik BituGrout uygulanmasından önce astarın iyice kuruduğundan emin olunması gerekir.

• Astar üzerinde hiç bir şekilde erime suyu veya yoğuşma suyu olmamalıdır.

• Bostik BituGrout endirekt ısıtılmış, termostatikleştirilmiş bitümlü eritme fırınında mikser yardımı ile +150°C ila +180°C arasında bir ısıda eritilmelidir. +180°C'nin üzerinde ısıtılmasından kesinlikle kaçınılmalıdır, zira bu şekilde güçlendirme olarak kullanılan kauçuk zarar görür. Bu zarar nedeniyle Bostik BituGrout'un elastiki özelliği aşırı düşürülmüş olur. Sıcak Bostik BituGrout bu nedenle sürekli karıştırılmalıdır.

• Erimesinden sonra, sıcak ve sıvı Bostik BituGrout, ilk çalışma adımında uygun bir fırça yardımıyla yaklaşık 1,5 mm'lik bir katman kalınlığında uygulanmalıdır. Katman kalınlığının kontrol edilmesi gerekir.

• Şayet bu kontrol esnasında, örn. aşırı emici noktalarda hava girişi tespit edilirse, bu noktalarda işlemin tekrarlanması gerekir.

• Sonraki adımda ikinci bir katman Bostik BituGrout uygulanır, bu uygulama da yine yaklaşık 1,5 mm olarak uygulanır.

• Bostik BituGrout çok çabuk donduğu için (ve bununla birlikte sertleşir) bu işlem adımlarının çok hızlı peş peşe yapılması gerekir.

• Tüm uygulamaların toplam kalınlığı yaklaşık 3 mm olmalıdır. Yırtılma tehlikesi olan bölgelerde (örn. Duvar / Zemin ekleri) özellikle iyice ve çok katlı kaplama yapılmalıdır.

• Derz dökülmesinde alışılmış olduğu üzere, sıcak Bostik BituGrout, bir döküm ibriği, döküm kovası veya tası ile kapatılması gereken hareketli derzlere dökülmelidir.

• Genleşme derzleri üzerine kuvars kumu serpilerek daha iyi bir UV direnci sağlanmalıdır. Geniş genleşme derzleri, tek taraflı sabitlenmiş bir metal ray ile mekanik hasarlara karşı korunmalıdır.

• Başka ürünlerin Bostik BituGrout 'un üzerine uygulanabilmesi için, öncelikle bir uyum testinin uygulanması gerekir. Ürün kuruduktan sonra dahi negatif taraftan gelecek su yükünden kaçınılmalıdır.

Uygulama Sonrası Bakım:

Taze uygulaması yapılmış yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığı, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Yüzey kaplaması olarak yaklaşık 3 kg /m2.

Dökme grout olarak yaklaşık 1 kg / dm3 ( 10 mm x 10 mm x 1 mt).

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

Bitüm komponent 10 kg'lık karton kutuda. Depolama:

• Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 3 kutu istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır. Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir. Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İstanbul Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - www.bostik.com.tr

A company of TOTAL

01.01.11

TOP