AquaBlocker

AquaBlocker® ve AquaBlocker® Liquid

MS Polimer Hibrid Kaplama Ürün Tanımı:

Aqua Blocker® solventsiz, su katılmamış, bitüm içermeyen, kuruduktan sonra büzüşme ve çökme yapmayan ve DIN 18195'e göre binalarda kullanıma uygun olan bir su yalıtım malzemesidir.

Aqua Blocker® Liquid ise, yatay yüzeylerde kullanılan, kendinden yayılma özelliğine sahip bir sızdırmazlık malzemesidir.

Tamamen kürlendikten sonra, malzeme su geçirmez olup, maksimum 5mm'ye kadar olan çatlakları onarmaktadır. Ayrıca, betona karşı agresif olan doğal yeraltı sularına karşı da dayanıklıdır.

Özellikler:

MS Polymer teknolojisine göre üretilen Aqua Blocker, geleneksel kalın uygulamalı bitümlü kaplamanın güvenilir çatlak örtme ve su geçirimsizlik performansı ile bitümlü emülsiyon uygulamasının kolaylığının bir bileşimidir. Solvent, su ve bitüm içermeyen Aqua Blocker, +5° ila +35° arasındaki sıcaklıklarda hafif nemli yüzeylere çok iyi yapışmaktadır. Özel Rulo (kısa kıllı velur rulo) yardımıyla iki kez uygulanır.

Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, DIN 18195 4., 5. ve 6. Bölüm'e göre, mastikler için Yapı Ürünleri A Listesi 2. Bölüm, 1.12 (abP) maddesi uyarınca 06/2006 tarihli sayıda "Prüfgrundsâtze für Bauwerksabdichtungen mit Flüssigkunststoffen"e (sıvı plastik kullanılan yapılarda su geçirmez mastiklerin genel test prosedürlerine) göre belgelendirilmiştir.

Uygulama alanı - Binaların su geçirimsizliği:

DIN 18195 standardına göre, bodrum katları, yeraltında bölümleri bulunmayan yapılar, temeller, zemin plakaları, bağlantı yerleri, baca kovanları gibi toprakla temas eden yapı elemanlarının zemin nemine, durgun suya, basınçsız suya ve birikmiş sızıntı sularına karşı uzun süreli korunması için kullanılmaktadır.

Dikey yüzeyler: Tiksotropik Aqua Blocker®, harç, beton ve geçirimsiz betondan yapılma bodrum kat istinat duvarları gibi dikey yüzeylerin yalıtım işlemleri için kullanılır.

Yatay yüzeyler: Aqua Blocker® Liquid, temeller ve zemin plakaları gibi yatay yüzeylerin yalıtılmasına ilaveten, ticari alanlarda buhar sızdırmazlık ürünü olarak, balkon ve teraslarda şap altında uygulanarak seramik ve zemin kaplaması ile kombine kullanılır. Bu ürün ayrıca, ticari endüstriyel alanlarda oturma ve genleşme derzlerinin doldurulması için de uygundur.

Prefabrik beton kısımlar:

Aqua Blocker®, ilgili kuruluşlar tarafından, Yapı Ürünleri A Listesi, 2. Bölüm, madde 1.4 (abP)'ye göre, su geçirmeye karşı yüksek dayanımlı betondan yapılmış olan dışarıdan, şerit şeklinde kullanıma uygun sızdırmazlık ürünü olarak, basınçlı ve basınçsız su ile zemin nemine karşı kullanılmak üzere belgelendirilmiştir.

Yüzeyler: Harç (DIN 1035 1. Kısım, Bölüm 1-11'e göre), gözenekli beton/bloklar, kireç-kumtaşı/bloklar, prefabrik beton kısımlar ve su geçirmez beton.

Yüzeyin hazılanması:

Mineral yüzey sert, sağlam ve düz olmalı; yüzeyde çakılların oluşturduğu çıkıntılar, oyuklar ya da açılmış çatlaklar veya çizikler bulunmamalıdır. Kaplanacak olan yüzeyde, yağ, kalıp yağı, toz kalıntıları, cüruflu tabakalar ve diğer ayırıcı katmanlar olmamalıdır. Harçlı yüzeylerdeki derzler iyice doldurulmalı, kenarlar ve dolgular (en az 4cm uzunluğunda) yuvarlatılmalıdır. Bazı yerleri açılmış olan ve üzerinde oyuklar bulunan düzensiz harçlı yüzeylerle birlikte ufalanan kısımlar ve kusurlu yerler bu amaç için özel olarak üretilmiş Bostik tamir harçları ile uygulanmadan önce doldurulmalı ve düzleştirilmelidir. Sızdırmazlık işlemlerine başlamadan en az 24 saat önce, polimer takviyeli Bostik tamir harçları kullanarak duvarda/taban bölgede girintiler açınız. Negatif basınç altındaki yeraltı suyuna karşı, su geçirmez Bostik CemenTech C1 Duo kullanarak, dış duvarın üzerine beton temel altlığın ön kenarından 30cm yüksekliğe kadar iki kat yüzey sızdırmazlık ürününü ara vermeden uygulayın. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid astar gerektirmeksizin hafif nemli yüzeylerin üzerine uygulanabilmektedir. Durağan sudan kaçınınız.

Uygulama:

Yapı bölümlerinin ya da ortamın sıcaklığı +5°C'nin altındaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile işlem yapmayınız. Aqua Blocker® kullanıma hazır bir üründür ve ambalajından çıkarılıp doğrudan kullanılabilir. Özel Rulo (kısa kıllı velor rulo) kullanılarak düz bir şekilde ve ara vermeden iki kat uygulanmalıdır. Aqua Blocker® Liquid,

alüminyum ambalajdan doğrudan yüzeye dökülür ve bir dişli mala ile (Pütz TL/Pajarito 93) yayılır. Tüm yüzeyin üzerine düz bir şekilde iki kat uygulanır.

Mm başına yaklaşık 1,5 kg/m2 kat kalınlığı gerekmektedir. İkinci katı uygulamadan önce ilk katın kurumasını bekleyin. Ortam sıcaklığı ile yüzeyin sıcaklığı +5°C ile +35°C araında olmalıdır. Bostik FlexMesh file desteğini tüm yüzeyin üzerine yetecek şekilde Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün ilk katına bastırın. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid inşaat derzlerinin sızdırmazlığı için kullanıma uygun değildir. Malzemenin çalışma ısısı +5°C ile +25°C arasında olmalıdır.

Sonraki aşamalar için faydalı bilgiler:

Diğer çalışmalara geçmeden önce, Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ürününün tamamen (+20°C'de / %50 bağıl nemde yaklaşık 24 saat) kurumasını bekleyin. Ürün tam yükleme kapasitesine ulaştığında, uygun koruyucu, drenaj ya da sızdırmazlık plakaları kullanarak DIN 18 195'e uygun biçimde korunmalıdır. Bu aşamada tek nokta ve linear yük konsantrasyonlarından kaçınılmalıdır. Plakalar Aqua Blocker® kullanarak sabitlenebilir.

Uygulama alanı - Çatı sızdırmazlığı:

Baca bağlantı yerlerinin, ayrı çatı ışıklıklarının, düz çatılardaki kenar ve köşe yerlerinin, yağmur suyu oluklarının, çatı bağlantı yerlerinin tamir ve sızdırmazlık işlerinde ve yatay yüzeylerde kullanılır.

Küçük alanların tamiri:

Mesela, küçük yüzey tamirleri, bahçe barakalarının küçük çatıları üzerindeki maksimum 1mm genişlikteki çatlaklar ile mevcut çatı sızdırmazlık malzemesinin kısmi hasarlarını ve daha önce belirtilen uygulamaları kapsamaktadır. Yüzey sağlam olmalı, yük taşıma kabiliyeti bulunmalı ve ayrılmış tabakalar barındırmamalıdır. Genelde çatı bölgesinde bulunan, eskimiş, sıkı bir şekilde yerleştirilmiş, arduvaz taşlı bitümlü plakalar/ çakıl taşlarıyla kaplanmış bitümlü plakalar, eskimiş PVC plakaları, beton ve ahşap gibi genellikle çatıda görülen yüzeyler Aqua Blocker® ile tamir edilebilir. PIB-/EPDM-plakalarının üzerine yapışmasını test etmek için uygulama öncesinde yapışma testi yapmanız tavsiye edilir. Eski, gevşek plakaları tamamen çıkarın. Aqua Blocker®'ı iki kez uyguladıktan sonra minimum 2mm kalınlığında oluşan tabakayı muhafaza edin. Nemli yüzeyler (negatif taraftan nüfus eden nemden de kaynaklanmaktadır) kabarcıklara neden olabilir.

Beton yüzeylerin yüzey restorasyonu:

Mineral yüzey sert, sağlam ve düz olmalı; yüzeyde çakılların oluşturduğu çıkıntılar, oyuklar ya da açılmış çatlaklar veya çizikler bulunmamalıdır. Kaplanacak olan yüzeyde, yağ, kalıp yağı, toz kalıntıları, cüruflu tabakalar ve diğer ayırıcı katmanlar olmamalıdır. Ufalanan kısımlar ve kusurlu yerler Bostik tamir harçları ile uygulanmadan önce doldurulup düzeltilmeli.

Kuru betonun gözeneklerinin, astar katı görevi gören Bostik Renogrund PU ile doldurulması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar tamamen kuru olmalıdır (+2®0°C'de / %50 ba®ğıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Minimum kat kalınlığı 2 mm olmalıdır.

Yüzey 25 m2'den büyükse, Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. Kat kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır (file dahil).

Eski yüzeylerin yüzey restorasyonu:

Yüzey sert, sağlam olmalı ve ayırıcı katmanlar barındırmamalıdır. Temizlendikten sonra, arduvaz taşlı veya çakıl taşı barındıran eskimiş, sıkı bir şekilde yerleştirilmiş bitüm plakalar gibi genelde çatıda görülen yüzeyler ve eskitilmiş PVC plakaları Aqua Blocker® ile tamir edilebilir. Bostik Renogrund PU astarın kuru yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (+2®0°C'de / %50 ba®ğıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Kat kalınlığı en az 2,5 mm olmalıdır (file dahil). Bu yöntem kullanılarak 4 mm® genişliğindeki ®çatlaklar onarılabilir. Zımparalanmış bitümlü plakaları onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker® / Aqua Blocker Liquid uygulanması gerekmektedir. Bu kat çakıl taşlarıyla tamamen kaplanmalıdır.

Garajlar ve otoparkların yeniden düzenlenmesi:

Uygun yüzeyler OSB plakalar, ekli kaplamalar ve arduvaz taşlı bitümlü plakalar/çakıl taşıyla kaplanmış bitümlü plakalardır. Yüzey sert, sağlam olmalı ve ayırıcı katmanlar barındırmamalıdır. Bostik Renogrund PU astarın kuru yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanmadan önce astar kürlenmelidir (+20°C'de / %50 bağıl hava neminde yaklaşık 8 saat). Astarlamadan sonra, 36 saat içinde ilk kat Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanır. İlk kat üzerinde yürünebilecek hale geldiği zaman ikinci kat uygulanabilir. Arduvaz

taşlı bitümlü plakaların/çakıl taşıyla kaplanmış bitümlü plakaların üst üste gelen kısımları minimum 2 mm kat kalınlığı muhafaza edilerek astarlanmalıdır.

OSB plakalar ve zıvana kinişli cilasız kaplamalar söz konusuysa, Bostik FlexMesh file desteğini, ters dönmüş kenarlar ve bağlantı yerleri de dahil olmak üzere ilk katın içine yedirerek tüm yüzeye uygulayın. Kat kalınlı®ğı en az 2,5mm olmalıdır (file dahil). Arduvaz taşlı bitümlü plakaları onarmak için, ince bir kat daha Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid uygulanması gerekmektedir. Bu kat çakıl taşlarıyla tamamen kaplanmalıdır.

Uygulama:

Yapı bölümlerinin ya da ortamın sıcaklığı +5°C'nin altındaysa Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile işlem yapmayınız. Aqua Blocker®/ Aqua Blocker® Liquid kullanıma hazır bir üründür ve ambalajından çıkarılıp doğrudan kullanılabilir. Aqua Blocker® özel rulo (kısa kıllı velor rulo) kullanılarak, Aqua Blocker® Liquid ise dişli Trowel Pütz TL / Pajarito 93 ile uygulanmalıdır.

Makinelerle uygulama:

Dittmann Injecta D 102 ile UniMaster kompresör kullanılarak püskürtme yapılabilir. Temizleme:

Kürlenmiş mekanik kalıntıları spatula ya da benzeri bir gereçle çıkarınız. Notlar:

Bitümlü yüzeyler Aqua Blocker®'ın rengini değiştirebilir. Bu renk değişimi teknik bir kusur değildir. Nemli yüzeyler çatı bölgesinde kabarcıklara neden olabilir. Şayet minimum kat kalınlığı muhafaza edilmezse, çatlaklar ve yapısal kusurlar meydana gelebilir.

Mastik uygulanmış yüzeyler ile Aqua Blocker® arasındaki geçişlere, akışkanlaştırıcılara, negatif etkileşimlere ve kopmalara dikkat ediniz. Aqua Blocker® / Aqua Blocker® Liquid ile restore edilmiş yüzeyler üzerinde yalnızca bakım amaçlı yürüyünüz.

Teknik Veriler:

Renk

Açık Gri

Uygulanabilir kalınlık (mm)

Max 2

Çatlak Onarma

(Bostik FlexMesh file esteği olmadan)

Min 5 mm

(kuru kat kalınlığı 2,5 mm'de)

İlk ve ikinci kat arasındaki kuruma süresi (saat)

~ 8

Tam kuruma süresi (saat)

~ 24

Uygulama için ortam sıcaklığı

+5°C ile +35°C arası

Uygulama sırasında AquaBlocker malzeme sıcaklığı

+15°C ile +25°C arası

Sertleşen kaplamanın dayanımı

-25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler, +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir. Sarfiyat:

1 mm başına kat kalınlığı için yaklaşık 1,5 kg/m2

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

Aqua Blocker® : 1 kg teneke kutu ve 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda. Aqua Blocker® Liquid: 14 kg plastik kova içerisinde aluminyum folyoda.

Depolama:

Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

Üst üste en fazla 3 kova istiflenmelidir.

Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır. Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP