Meister SDH

Meister SDH

Sıva ve Duvar Örme Harcı

Ürün Tanımı:

Çevre dostu kimyasallar ve çimento ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 998-1 standardına göre üretilen, dayanıklı ve uzun ömürlü, iç ve dış mekanda, duvarda, tavanda veya zeminde duvar örme harcı olarak elle uygulanan, çimento esaslı sıva ve duvar örme harcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

Duvar örme harcı olarak:

• İç ve dış mekanlarda.

Sıva harcı olarak:

• İç ve dış cephelerde,

• Duvar ve tavanlarda,

• Nemli ve ıslak hacimlerde,

• Toprak altında.

Özellikler:

• Suya, neme, dona ve ağır hava şartlarına karşı dayanıklıdır.

• Kolay uygulanır.

• Taş, tuğla, bims tuğla, briket ve benzeri normal taştan oluşan tuğlalar ile duvar örmek ve örülü duvarlara sıva yapmak için kullanılır (kubbeli ve ağır yüke maruz kalan duvarlarda kullanılmamalıdır).

• Dış duvar sıvası ve temelde dış sıva olarak, ayrıca mukavemeti düşük yüzeylerde üst sıva olarak kullanılmamalıdır.

• Yanal yüzeylere de iyi yapışır.

• Buhar difüzyonuna izin verir ve mekan içindeki nem oranını düzenli tutar (nefes alır).

• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

• Yanmaz.

Teknik Veriler:

 

Duvar Harcı

Sıva

Uygulanabilir kalınlık (mm)

20

20

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,6 ±0,2

1,6 ±0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,7 ±0,2

1,7 ±0,2

Çalışma süresi (dakika)

~ 120

~ 120

Kuruma süresi (saat)

24

24

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 6

> 6

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 2

> 2

Karışım suyu miktarı (40 kg kuru harç için)

6 - 7 lt

6 - 8 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı

+5°C ile +35°C arası

 

Kaba yığın yoğunluğu (kg/m3)

< 1800

 

Basınç dayanımı

CS IV

 

Bağ dayanımı (N/mm2)

> 0,08

 

Kılcal su emme

W 0

 

Su buharı geçirgenlik katsayısı (|j)

< 35

 

Yangına dayanıklılık

A1

 

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Duvar örmek için; yüksek düzeyde emicilik özelliğine sahip gözenekli taş tuğla veya beton plaka kullanılması halinde veya yüksek hava sıcaklığı neticesinde taze harçta meydana gelebilecek su kaybını engellemek için, uygulama öncesinde tuğlalar önceden ıslatılmalıdır.

• Sıva yapmak için; Sıva yapılacak yüzeye önceden su püskürtülmesi veya Meister SH ile ön serpme yapılması veya yüzeyin Meister EYA ile astarlanması tavsiye edilir.

Uygulama:

• Meister SDH belirtilen miktardaki normal ortam ısısında temiz su ile dolu bir kap içinde homojen ve topaksız bir karışım sağlanıncaya kadar elle veya makina ile karıştırılır.

• Harca herhangi bir katkı maddesi eklenmemelidir.

• Tavsiye edilen kullanım ısısı +5°C ile +35°C arasıdır.

• Sıva harcı olarak kullanıldığında sıva yüzeyinde sıyırma, keçeleme, cilalama, kazıma veya dalgalandırma işlemleri uygulanabilir.

Uygulama Sonrası Bakım:

Süratli ve sağlıksız kurumayı önlemek için sıva yapılan yüzeyler direkt güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara (+35°C üzeri) ve kuvvetli hava akımı, don gibi sert hava şartlarına karşı korunmalıdır.

Sarfiyat:

Duvar Örgü Harcı olarak: Düşey ve yatayda tavsiye edilen kalınlık 10 mm'dir. Sarfiyat tuğla tipine ve boyutuna göre farklılık gösterir.

Sıva Harcı olarak : Yaklaşık 10 mm uygulama kalınlığı için 14 - 15 kg / m2. Verim : 40 kg kuru harç ile yaklaşık 26 - 29 lt taze harç elde edilir.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz

Ambalaj:

40 kg'lık kraft torbada 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP