Meister AMS

Meister AMS

Alçı Esaslı Makine Sıvası

Ürün Tanımı:

Çevre dostu kimyasallar, alçı ve perlit ile takviye edilerek hazırlanmış, TS EN 13279-1 standardına göre üretilen, su buharı geçirgen özellikte, elle veya sıva makinası ile uygulanan iç cephe sıvasıdır.

Kullanıldığı Yerler:

• İç mekanlarda,

• Tavanda ve duvarlarda,

• Her tip taş ve taş türevi tuğla, bims tuğla, briket, gazbeton, beton plaka ve brüt beton üzerinde.

Özellikler:

• Elle veya sıva makinası ile uygulanır.

• Yüzeyleri boyaya veya duvar kağıdı gibi malzemeleri kaplamaya hazır hale getirir.

• Basınç dayanımı yüksektir.

• Çatlaksız donar.

• Plastik kıvamlıdır, uygulaması kolaydır.

• Hidrolik bağlayıcılık özelliğine sahiptir.

• Yanmaz.

Teknik Veriler:

Dmax (mm)

1

Renk

Beyaz

Uygulanabilir kalınlık (mm)

20

Kuru birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,1 ± 0,2

Islak birim hacim ağırlığı (kg / lt)

1,6 ± 0,2

Çalışma süresi (dakika)

180

Kuruma süresi (saat)

~ 24

Basınç mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 3,5

Eğilme mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 1

Yapışma mukavemeti (28 gün) (N / mm2)

> 0,4

Karışım suyu miktarı (40 kg kuru harç için)

15 - 16 lt

Uygulama için ortam sıcaklığı

+5°C ile +35°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık:

• Toz, kir, yağ vb. maddeler, çimento veya örme harcı kalıntıları gibi artıklar yüzeyden temizlenmelidir. Çatlak ve zayıf yüzeyler, uygulama yüzeyinden arındırılmalı, tamir gerektiren yüzeyler ve çatlaklar çimento esaslı tamir harç veya malzemenin kendisi ile en az 3 - 4 gün önceden doldurulmalı ve tamir edilmelidir.

• Beton, sıvalı duvarlar ve tavanlar yeterince kuru olmalı ve Meister BBA ile en az 24 saat öncesinden astarlanmalıdır.

• Gazbeton ve benzeri yüksek emici özelliği olan yüzeylerin yeteri kadar ıslatılarak nemlendirilmesi, Meister Serpme Harcı SH ile serpme yapılması veya Meister BBA ile önceden astarlanması gereklidir.

• Çok düzgün, pürüzsüz ve kaygan beton yüzeylerin taraklanarak pürüzlendirilmesi, yeteri kadar ıslatılarak nemlendirilmesi, ön serpme yapılması veya Meister BBA ile astarlanması, alçı sıvanın yüzeye iyi yapışması ve çatlamaması açısından gereklidir.

• Yüzey katkıları, sıva taşıyıcılar veya sıva iskeletli beton kullanılması durumlarında ilgili üreticilerin tavsiyelerine uyulmalıdır.

• Gerekli olan yerlerde (cam kenarları, beton ile tuğla birleşim yerleri, hareketli alanlar, vb.) sıva filesi kullanılması gereklidir.

Uygulama:

• El ile uygulamada, elektrikli el karıştırıcısı yardımı ile belirtilen miktarda, normal oda sıcaklığında temiz su dolu temiz bir kap içine sıva boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırma süresi en az 3 dakika olmalıdır. Elde edilen harç 5 dakika dinlendirildikten sonra, tekrar homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır

• Uygulanacak sıva kalınlığı 10 mm'nin altında olmamalıdır. Tek kat uygulama halinde, uygulama kalınlığının 20 mm'yi geçmesi tavsiye edilmez. 20 mm'yi geçen yerler, önceden çimento esaslı bir sıva ile tesviye yapılmalıdır. Ancak, tesviye uygulaması tercih edilmiyor ise, ikinci kat, ilk kat tam prizini almadan önceki 3 - 4 saat içinde, yine 20 mm kalınlığı geçmeyecek şekilde uygulanmalıdır.

• Çok eğimli duvarlarda anolama yapılması tavsiye edilir.

• Farklı türdeki yapı elemanlarının birleşim yerlerinde sıva filesi, köşelerde ise alüminyum profil kullanılması tavsiye edilir.

• Harç, istenilen kalınlıkta duvar yüzeyine püskürtülür (el ile veya mala ile yayılır), hemen ardından anolar üzerinden uzun mastar ile mastarlanır, kabası alınır ve düzleştirilir.

• Harç yeterince çektikten ve plastik bir kıvama geldikten sonra (genelde 35 - 40 dk. sonra), tekrar mastarla yoklama yapılır (Çekme süresi, dış ortam ısısına ve uygulama ortamındaki hava cereyanına göre uzayabilir veya kısalabilir).

• Yüzey mastarlanamayacak şekilde sertleştikten sonra (ilk uygulamadan sonra yaklaşık 60 - 80 dk. sonrası) spatula veya çelik mala ile düzeltilir, kesme işlemi yapılır.

• Sertleşen ve düzeltilen alçı sıva yüzeyi (ilk uygulamadan

• 100 - 120 dk. sonra) hafifçe ıslatılır ve trifil süngeri ile yüzeye trifil çekilir (trifil süngeri temiz olmalıdır). Bu esnada alçı - sıva içindeki saten kısmı hafifçe köpürerek yüzeye doğru çıkar ve sıva yüzeyine yayılır.

• Trifillenen ve sateni dış yüzeye çıkarılan uygulama alanı

• 10 - 15 dk. içinde tekrar çelik mala ile bastırılarak, pürüzsüz ve cam gibi parlak bir hale gelene dek düzeltilir.

Uygulama Sonrası Bakım:

• Yeni alçı - sıva yapılmış yüzeyler, ilk günlerde yağmur, don, kuvvetli hava cereyanı ve rüzgar, su ve doğrudan güneş ile temas gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır.

• Sıva yapılan yüzey üzerine uygulanacak boya veya duvar kağıdı kaplaması gibi her tür çalışma, sıvanın tamamen kurumasından sonra gerçekleştirilmelidir.

Sarfiyat:

Yaklaşık 10 mm kalınlık için 10 kg / m2.

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj:

40 kg'lık pp torbada, 1 palette 40 torba (1600 kg / palet).

Depolama:

• Kuru harç torbaları suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.

• Ahşap paletler üzerinde serin ve kuru halde muhafaza edilmelidir.

• Patlamış veya açılmış torbalar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.

• Üst üste en fazla 6 torba istiflenmelidir.

• Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 6 aydır.

Risk İşaretleri:

R23/24/25 : Solunduğunda deri ile temasta ve yutulduğunda zehirlidir.

Güvenlik İşaretleri:

52 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

53 : Serin yerde muhafaza ediniz.

S9 : Ambalajı kuru halde muhafaza ediniz.

S26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

528 : Deri ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

529 : Kanalizasyona atmayınız.

S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.

TOP