Şap uygulamaları

Türkiye’de yaygın olarak kullanılmakta aynı zamanda’ da ülkemizde belediyeler ve yapı denetim firmaları tarafından önerilmektedir. Ürün normal katlarda sıvı olarak özel makinesi ile uygulanmakta olup tek bir uygulama ile inşaatınızda hem şap görevini hem katlar arası ısı yalıtımını yine katlar arası ses ve su yalıtımını sağlamaktadır.Isı ve Ses köprüleri (Kaçakları) oluşmamaktadır. Ayrıca bu ürün normal şaptan yaklaşık 10 kat daha hafif olması sebebi ile binanızı gereksiz yüklerden kurtarmaktadır. (örnek:5 cm kalınlıkta 1 m² normal şapın ağırlığı 115 kg. gelirken, ürünümüz olan 1 m² izolasyonlu şapın ağırlığı ise 15 kg. gelmektedir.) Yine bu ürün yapısal özelliği sebebi ile darbe emici, çatlamaz ve yanmaz özelliktedir.Islak hacimlerde ve balkonlarda ayrıca bir su izolasyonu yapmadan kullanılabilmektedir. İçeriğinde kum yoktur, uygulaması kendi ekiplerimiz tarafından, yerinde lazer ile kotlar alınıp sıvı döküm şekli ile uygulanmaktadır. 

Şap uygulamaları Amaçları

Zemin şapı tesviye betonunun üzerine 4-7 cm kalınlığında dökülür. Şap betonu kullanım amacı ise: Tesisatın üstünün örtülmesi, zeminin izolasyonu, tüm zeminin aynı teraziye (hizaya) getirilmesi, güzel bir görünümün elde edilmesi, fayans veya parke gibi uygulamaların düzgün bir zemine oturtulması için yapılan beton uygulamasıdır.

Şap uygulamaları Nerelerde Kullanılır

Öncelikle şap dökülecek zeminde kir, toz vb. kirliliklerin olmaması gerekmektedir.

İnşaat artığı olarak tabir ettiğimiz moloz harç gibi atıklar şap atılacak olan zeminden arındırılmalıdır. Şap atılacak olan zeminin dört kenar ve dört köşesinden teraziye alınmasıyla şap dökme işlemine başlanabilir.

 

Şap uygulamaları Nasıl Yapılır

Ayrıca şap betonu işleminin yapılmasından sonra şapın işlevini yerine getirebilmesi için uygun bir şekilde kurutma işleminin yapılması gerekmektedir.

TOP