Saha betonu

 

Saha betonu Nedir

Bilgisayar kontrolüyle istenilen oranlarda bir araya getirilen malzemelerin, beton santralinde veya mikserde karıştırılmasıyla üretilen ve tüketiciye taze beton olarak teslim edilen betona ‘SAHA BETONU’ denir. Hazır beton üretiminin ölçme ve karıştırma işlemlerinin santralde veya transmikserde yapılmasına göre Kuru Sistem ve Yaş Sistem olarak iki farklı şekli bulunmaktadır. Kuru sistem saha betonu, agrega ve çimentosu beton santralinde ölçülüp santralde veya transmikserde karıştırılan,suyu ve varsa kimyasal katkısı ise teslim yerinde ölçülüp karıştırılarak ilave edilen betondur. Yaş sistem saha betonu, su dahil tüm bileşenleri beton santralinde ölçülen ve karıştırılan betondur.
Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre muhtelif farklılıklar göstermektedir. Saha betonlarında, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm. kalınlığında olması, uygun dolgu malzemesi kullanılmış olması, dolgu malzemesinin sıkıştırılan zeminde %20’den az nem oranında ve en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması saha betonu alt hazırlığı için gerekli unsurlardır.

Beton Dökümü
Genel Uygulama Özellikleri
Zemin betonu uygulamalarında yüzey hazırlığı, zemin betonu cinsine göre muhtelif farklılıklar göstermektedir. Saha betonlarında, betonlanacak saha alt dolgusunun en az 25 cm. kalınlığında olması, uygun dolgu malzemesi kullanılmış olması, dolgu malzemesinin sıkıştırılan zeminde %20′den az nem oranında ve en az %95 modifiye proktor ölçüsünde sıkıştırılmış olması saha betonu alt hazırlığı için gerekli unsurlardır. Dolgu yüzeyi düşey toleransı 3 metrelik mastar kontrolünde mastar ölçüsü içinde (+/-) 1 cm den fazla değişiklik göstermemelidir.
Toprak zemine oturan betonlarda beton altına, beton içindeki su ve ince malzemenin emilmesini önlemek amacıyla polietilen örtü serilecektir. Polietilen örtü yüzeye düzgün olarak yayılacak, parçalar 10 cm bindirme payı ile birbirleri üzerine getirilecektir. Polietilen örtülerde döküm sırasında kaymayı önlemek amacıyla gerekli yerlerde plastik yapışkanlı bant kullanılarak tesbit edilecektir. Betonarme döşeme üzerindeki zemin betonlarında yüzeyin basınçlı hava ile tamamen temizlenmiş olması, toz ve partiküllerden arındırılmış olması gerekmektedir. Zeminin su ile yıkanarak temizlenmiş olduğu durumlarda zemin betonu dökümü öncesinde beton dökülecek yüzeyin uygun rutubet şartlarında olduğu kontrol edilecektir.
Beton Dökümü
Beton dökümü öncesinde zemin betonu uygulaması yapılacak alanda kroki hazırlanarak beton döküm planlaması yapılacaktır. Beton döküm planlamasında yapısal derzler için gerekli önlemler alınacak, toprak zemine oturan betonlar hasır çelik donatı için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Beton dökümü için hazırlık safhasında belirtilen tüm gereksinimlerin yerine getirilmiş olduğu kontrol edilecektir. Beton dökümü saha ve kat betonları için döküm yapılacak alanın boyutları doğrultusunda tesbit edilecek anolar vasıtasıyla yapılacaktır. Ano vazifesi görecek olan çelik kalıplar 3.00 metre boyunda ve 4.00 cm kalınlığındadır. Çelik kalıpların yüksekliği beton bitiş kotuna göre ayarlanacaktır. Anoların yerleştirilmesi, optik veya lazer ölçüm sistemleri kullanılarak seviye kontrolü doğrultusunda yapılır. Kullanılacak çelik kalıpların temizliğine dikkat edilecektir. Anolar arasında, anolara dik olarak uygun aralıkta dikiş demirleri teşkil edilecektir. Beton dökümü ano dahilinde sürekli olarak yapılacaktır. Ano bitene kadar hiç bir kesitte soğuk derz yapılmayacaktır. Dökülen beton derinliğinin 10 cm’den fazla olduğu durumlarda beton dalgıç vibratörlerle sıkıştırılacak, ayrıca tüm beton yüzeyleri vibratörlü mastar ile bitirilecektir. Beton dökümü esnasında alüminyum mastar ile kot kontrolleri yapılacaktır. Beton yüzeyi helikopter (disk) perdah ve çelik mala perdah ile bitirilecektir.

 

 

 

Saha betonu Uygulama Notları

 

Elektronik üretimde kullanılan komponentler statik elektriğe (SE ) duyarlıdır. Eğer insan vücudunda SE birikirse bu malzemelere dokunulduğu zaman bunlar hasarlanır.

O sebep ile bu alanda dolaşan insanların üzerinde SE olsun istenmez.

 zemin iletkenlik

SE ‘yi boşaltmak için bileklik  yardımı ile insanlar otururken toprağa bağlanır. Bildiğimiz yeryüzüne yani. Fakat bu yürürken mümkün olmadığı için zeminin mümkün olduğunca SE üretmemesi istenir. Ayrıca var olan SE ‘nin toprağa kontrollü olarak aktarılması da gerekir.

İşte tam da burada parlak beton uygulaması anlam kazanıyor. Çünkü betonun kendisi toprak !!!

Dolayısıyla teknik olarak zaten SE ‘yi toğrağa vermiş olursunuz ve bu süreklidir.  

 Epoksi kaplamada ise insan ile toprak arasındaki bağlantı, yere döşenen bakır şeritler ile yapay olarak sağlanır. Bu yüzden sürekli ölçüm ile kontrol edilmesi gerekir. Bu şeritlerdeki kopma, nemden dolayı oluşan korozyon iletkenliği azaltacak ve zeminde SE birikmesine yol açacaktır.

Parlak beton uygulaması ise doğal olarak toprak olduğu için böyle bir risk yoktur.

 

 

TOP