İzolasyon uygulamaları

İzolasyon uygulamaları Nedir

zolasyon konusunda yaygın hatalardan birisi de ısının daha çok çatı ve pencerelerden kaybolduğunu düşünmektedir. Oysa ısı enerjisinin büyük bir kısmı geniş yüzey alanlarına sahip dış duvarlar üzerinden kaybolmaktadır ve bu kayıp toplam ısı kaybının yarısına denk gelmektedir. Tasarruf için izolasyon yapılacaksa eğer, pencere ve çatılarda izolasyon yapılmasının yanı sıra en önemli kısım olan dış cephe duvarlarının da yalıtılması gerekir.

Enerji ihtiyacının sürekli arttığı ama kaynakların gittikçe azaldığı günümüzde, sürekli yükselen yakıt fiyatlarına bağlı olarak enerji masraflarının da artması kaçınılmaz olmaktadır. 

Günümüzde ısı izolasyonu bilinçli tüketici için öncelikli niteliklerin başında gelmektedir. Isı izolasyonlu binaların satılması ve kiralanması, yalıtımsız binalara göre daha kolaydır. Isı izolasyonu uygulamaları ile çevereye, ülke ekonomisine ve kişisel tasarrufunuza katkı yapmanın yanı sıra daha konforlu, sağlık ve güvenli konutlarda yaşayabilirsiniz. 

İzolasyon uygulamaları Neye Yarar

Dünya üzerindeki birincil enerji kaynaklarının hızla tükenmesi üzerine gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler enerji ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve enerjiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve konut sektörlerinde olmak üzere, enerji tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağlanabilir.

İzolasyon uygulamaları Özellikleri

1- Nem etkisini önlemek yada en aza düşürmek

2- İletkenleri birbirine sıkıca bağlamak

3- Mekanik sarsıntıyı azaltmak

4- Sistemdeki havayı dışarı almak

5- Elektriksel direncin ve izolasyonun kalitesini yükseltmek

6- Sargı boşluklarına toz, kir v.s. emilmesini önlemek için sert ve düzgün bir yüzey oluşturmak

7- Bitirilmiş ise, göze hoş gelen bir görünüm vermek

8- İyi bağlayıcı özellikte olmalı ve sargı aralarındaki boşluklara girebilmelidir. Titreşimlere ve merkezkaç kuvvetlere dayanabilecek sertlikte olmalıdır.

9- Isı dayanıklı olmalı, çalışma sıcaklığında yumuşamamalıdır

10- Neme karşı geçirgen olmamalı ve transfarmatör yağlarına, yağlama yağlarına dayanıklı olmalıdır

 

İzolasyon uygulamaları Nerelerde Kullanılır

Asfalt püskürterek veya sürerek yalıtım: Drenaj, temel yalıtımı, teraslarda, çatılarda, banyo hela vb.

Elastomerik reçine esaslı malzemelerle yalıtım: Çatı yalıtımda, Fırça ile her türlü beton, şap, metal yüzeye uygulanır.

Cam elyafı ve polyester ile yalıtım: Teraslarda ve ıslak zeminlerde.

Polimer bitüm örtülerle (membranlarla) yalıtım: Eğimli çatılarda, teraslarda, temellerde.

Yapışkan bantlarla yalıtım: Teraslarda ve çatıda uygulanır.

Bitüm kaplanmış cam yünü levhalarla yalıtım: Isı ve su yalıtımının birlikte çözümlendiği bir yalıtımdır. Duvar, çatı yüzeyi birleşiminde, pencere etrafı yüzeylerinde vb.

Harç uygulamalı yalıtım: Su ve rutubete karşı yapılan yalıtımlarda.

Mineral esaslı malzemelerle yalıtımı: Isı ve Ses yalıtımında kullanılır. Döşemelerde, duvarlarda, çatılarda, ısı ve ses yalıtımının gerektiği yerlerde kullanılır.

Poliüretan esaslı malzemelerle yalıtım: Ses yalıtımında kullanılır.

Polistiren: Yapılarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Duvarlarda döşemelerde çatıda vb.

Kauçuk köpük: Tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.

Camyünü: Yapılarda (döşemelerde, duvarlarda, çatılarda vb.) araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımı amacıyla kullanılır.

Taşyünü: Yapılarda (döşemelerde, duvarlarda, çatılarda vb.)araçlarda, tesisat ve sanayide ısı ve ses yalıtımı ile yangın durdurucu olarak kullanılır.

İzolasyon uygulamaları Uygulama Notları

1. Yalıtım (izolasyon) malzemelerini yalıtım yüzeyine uygun kesebileceksiniz.
2. Yapıştırma harcını kıvamında hazırlayabileceksiniz.
3. Yalıtım (izolasyon) malzemelerini yalıtılacak yüzeylere tekniğine uygun tatbik edebileceksiniz.

Son yıllarda akaryakıta yapılan zamların önümüzdeki yıllarda da devam edeceği, dünyadaki büyük petrol şirketlerinin araştırmaları sonucu elde edilen raporlardan anlaşılmaktadır. Gelişmiş bütün ülkeler alternatif yakıt kaynakları arama ihtiyaçları duymuşlar ve yakıttan tasarruf sağlamak amacıyla çeşitli çalışmaları başlatılmış
bulunmaktadırlar.

İzolasyon uygulamaları Güvenlik

İnsan doğası gereği atmosferik şartlardan her zaman için kendini korumak istemiştir. Mağaraların, hem soğuk hem de şiddetli fırtınalardan korunmak için tarih öncesi çağların şartlarında iyi bir barınak olduğu açıktır. Yağmur ve fırtınanın getirmiş olduğu olumsuzlukları önleyebilmek için, mağaralar ve daha sonra oluşturulan ilk çadırlar ile birlikte yağmur suyundan sakınılmıştır. Su yalıtımı ilk olarak yağmur suyundan korunma gerekliliği ile karşımıza çıkar. Bu ihtiyaç; mağaraların, kayaların arasına gizlenme, daha sonra çadır ve dolayısıyla çatı kavramının ortaya çıkması sonuçlarını doğurmuştur. Sakınılması gereken yukarıdan gelecek sudur. Ancak zaman içinde, yapılardaki teknolojik gelişmeyle birlikte sakınılacak suyun yönü ve şartları da şekil değiştirir. Artık sadece bulutlardan gelecek su değil, yeraltı suları da yaşadığımız binalara zarar verebilir konumdadır.

İzolasyon uygulamaları Nasıl Yapılır

İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.İyi bir su yalıtımının temel koşulu doğru detayların seçilmesi ve doğru uygulamanın yapılmasıdır.. Yalıtım membranlarının uygulanmasından önce yüzeysel problemlerin bertaraf edilmesi gerekir. Zeminde çukur ve çıkıntılar bulunmamalıdır.

Uygulama yapılacak beton yüzeyler ıslak ve nemli olmamalı, yeterli priz alma süresi tamamlanmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey üzeri ve yakın çevresi toprak, çamur vs.'den arındırılmalıdır.
Öncelikle zemine bitüm esaslı astar uygulanması tavsiye edilir. Astar yüzeysel problemlerin minimize edilmesine yardımcı olduğu gibi, tam yapıştırma yapılan yüzeylerde membranın zeminle aderansını artırır.

TOP