Epoksi

Epoksi Nedir

Epoksi veya polyepoksit katalizatör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiğinde sertleşen ve kürünü alan sentetik reçinedir. Epoksi ilk defa Almanya'da 1939 senesinde I.G.Farben Industrie tarafıdan bulunmuş olup kalsiyumu yapıştırma gücü ile dişçilik ve tıp sektörüne yönelik kullanılmıştır.

Epoksi Neye Yarar

Karıştırılmış reçine ve sertleştiriciye, içine başka maddeler eklenmemiş ise kalınlaştırılmamış (ya da ince) epoksi diyelim. İnce epoksi ile malzemenizi (bizim için kontrplak ve ahşap) suya karşı yalıtabilirsiniz. Yapıştırıcı olarak da kullanılabilir ama aynı güçte bir bağ epoksiyi biraz kalınlaştırarak da elde edilebileceğinden tercih edilen bu ikincisi. Kalınlaştırınca hem epoksi daha ekonomik kullanılmış oluyor, hem de şurup kıvamındaki ince epoksiyi bağlantı noktasında tutmak zor. Epoksiyi kalınlaştırmak için İngilizcede "filler" denen dolgu maddeleri kullanılıyor. Hemen her epoksi üreticisi çeşitli dolgu maddeleri de üretmekte. Herbir dolgu maddesi bağ kuvveti, renk, zımparalama kolaylığı vb. açısından farklı karakteristiklere sahip. Genellikle toz halinde bulunan dolgular epoksinin kendisinden çok daha ucuz. Dolayısıyla, dolgu malzemesi olarak başka şeyleri ikame etmek mümkün olmakla birlikte, amatörlerin doğrudan epoksi üreticisinden satın alması daha garantili bir yol. Reçine ve sertleştiriciyi bir kaba döküp iyice karıştırınca ince epoksiyi elde ediyorsunuz. Bu karışıma, daha sonra, bir yandan sürekli karıştırarak istediğiniz kıvamı elde edinceye kadar dolguyu ilave ediyorsunuz. Kalınlaştırılmış epoksinin kıvamına göre bir terminoloji gelişmiş vaziyettidir

Epoksi Özellikleri

Karıştırılmış reçine ve sertleştiriciye, içine başka maddeler eklenmemiş ise kalınlaştırılmamış (ya da ince) epoksi diyelim. İnce epoksi ile malzemenizi (bizim için kontrplak ve ahşap) suya karşı yalıtabilirsiniz. Yapıştırıcı olarak da kullanılabilir ama aynı güçte bir bağ epoksiyi biraz kalınlaştırarak da elde edilebileceğinden tercih edilen bu ikincisi. Kalınlaştırınca hem epoksi daha ekonomik kullanılmış oluyor, hem de şurup kıvamındaki ince epoksiyi bağlantı noktasında tutmak zor. Epoksiyi kalınlaştırmak için İngilizcede "filler" denen dolgu maddeleri kullanılıyor. Hemen her epoksi üreticisi çeşitli dolgu maddeleri de üretmekte. Herbir dolgu maddesi bağ kuvveti, renk, zımparalama kolaylığı vb. açısından farklı karakteristiklere sahip. Genellikle toz halinde bulunan dolgular epoksinin kendisinden çok daha ucuz. Dolayısıyla, dolgu malzemesi olarak başka şeyleri ikame etmek mümkün olmakla birlikte, amatörlerin doğrudan epoksi üreticisinden satın alması daha garantili bir yol. Reçine ve sertleştiriciyi bir kaba döküp iyice karıştırınca ince epoksiyi elde ediyorsunuz. Bu karışıma, daha sonra, bir yandan sürekli karıştırarak istediğiniz kıvamı elde edinceye kadar dolguyu ilave ediyorsunuz. Kalınlaştırılmış epoksinin kıvamına göre bir terminoloji gelişmiş vaziyettidir.

Epoksi Amaçları

Epoksi zemin kaplamaları, doğanın getirdiği (rüzgar, dalga, su, donma-çözünme, kirlenme, kimyasal etkiler, vs.) en kötü koşullarına karşı yapı yüzeylerini (iç ve dış) estetik malzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı malzemesine epoksi kaplama adı verilir. Epoksi zemin kaplama ürününün etkili ve üstün yapışma özelliği vardır, değişik alanlardaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmak ve tutturmak için de kullanılan epoksi malzemeler bulunmaktadır.

Epoksi iki bileşenli reçinedir. Bileşenler karıştırılmadan önce bal kıvamındadırlar. Epoksi reçine, betona, çeliğe ve ahşaba çok iyi yapışmaktadır. Uygun oranlarda karıştırıldıktan belli bir süre sonra reaksiyona girerek malzeme sertleşir.

İnşaat mühendisliği alanında epoksi kaplamalar daha çok mevcut betonu korumak için uygulanmaktadır. Mevcut kaplamanın aşınmasını, dış etkenlerden korunmasını, kırılmasını, kimyasal etkiler karşısında zarar görmesini, tozumasını vb. engellemek veya en aza indirmek amacı ile epoksi kaplama uygulamaları yapılmaktadır. Epoksi kaplanan alanlarda, sıvı emilimi ve tozuma olmaz. Hijyeniktir ve temizliği kolaydır. İstenilen renkte epoksi kaplama veya epoksi boya uygulaması yapılabilir.

Epoksi Nerelerde Kullanılır

Epoksi  veya polyepoksit   katalizatör ajan ile kimyasal reaksiyona girdiğinde sertleşen ve kürünü alan sentetik reçinedir.
Epoksi ilk defa Almanya’da 1939 senesinde I.G.Farben Industrie tarafıdan bulunmuş olup kalsiyumu yapıştırma gücü ile dişçilik ve tıp sektörüne yönelik kullanılmıştır. Zamanla mukavemet özelliği ve yapışma kuvveti sebebiyle inşaat sektörüne, cam takviyeli plastik üretimine adapte edilmiştir. Bu bileşenler içerisine beton agregalarında olduğu gibi bazı viskozite ve yoğunluk arttırıcı kompenetler eklenerek modifikasyonu sağlanmış, tip ilaç taşımacılık inşaat gibi kuvvetli hijyenik ve dekoratif görselliğe hitap eden zemin kaplamaları, yapıştırıcılar, boya ve kalıpçılık sanayine yönelik ürünler ortaya çıkmıştı

Epoksi Riskler

Aşağıda belli başlı riskler sayılmıştır. Örneklerçoğaltılabilir.Kaza Riski Özellikle inşaat sektöründe sabit platformlar,iskeleler ya da hareketli platformlardan yüksektendüşmeler, Yüzey kirlenme ve kayganlığı nedeniyle düşmeler, Kontrolsüz elektrikli ekipmanlar, metal merdivenlerinelektrik hatlarıyla teması, yüksek voltajlıelektrostatik boya üniteleri nedenli elektrikşokları, Yüksek basınçlı hava tabancalarının kullanımısırasında parmak, el ya da diğer organlardaderi altına boya enjeksiyonu,

Yüksek basınçlı boya püskürtülmesi sırasındaciddi göz yaralanmaları, Özellikle havalandırması iyi olmayan ortamlardayanıcı boya ve solventler nedeniyle patlamalarve yangınlar ( Bu açıdan mobilya verniklerininiçeriğindeki nitroselilozun patlayıcı özelliği unutulmamalıdır),

Metal parçacıklar içeren boyaların sprey yoluylapüskürtülmesi metal parçacıklarının kıvılcımoluşturmasına yol açabilmektedir, Elektrostatik boya uygulaması sırasında elektrostatikkıvılcımlar oluşabilmektedir, Boya ya da yağla kirlenmiş giysilerin yanabilirliğiartmaktadır, Yüzeyin boyaya hazırlanması işlemlerindeuygulanan tekniğe göre göze, el derisine yabancıcisim, kıymık saplanması, parmak ve elde sıyrık vedaha derin yaralanmalar beklenmelidir, Solvent ve boya sıçramaları nedenli göz yaralanmalarımümkündür.Fiziksel Riskler Sprey boyama ve yüzey hazırlık işlemleri sırasındagürültü,

 

Boya kurutulması işleminde morötesi veyakızılaltı radyasyon, Dış ortamda boyama çalışması sırasında soğuk,yağmur, sıcak, günışığı etkilenmesi, İnşaatlarda yoğun hava akımından etkilenilmesi.Kimyasal Riskler Özellikle alifatik ve aromatik hidrokarbonlarve organohalojen bileşikleri içeren boya ve çözücüleresunuklukla temas dermatiti, Özellikle toluen ve metilen diisosiyanat olmaküzere çeşitli boya bileşenleri gözlerde ve solunumyollarında ırgalanma, Kötü havalandırma koşullarında solvent buharlarınedenli akut zehirlenme, uyanıklığı azaltarakkaza riskini arttıran orta düzey sunukluklar, Klorinli solventlerin sıcak yüzeylere temasıylaoluşan fosgen nedenli zehirlenme, Boya içeriğindeki çeşitli metaller nedenli zehirlenmeler( Kurşun, kurşun yerine sık kullanılançinko kromat, latex boyalarda kullanılan arsenikve civa, gemicilikte kullanılan boyalarda organikkalay), Boya kazıcılarının içeriğindeki metilen kloridve diğer solventler, Diğer boya içeriklerinde yer alan zehirler(Melamin boyalarda formaldehid, epoksi boyalardaepoksi, poliüretan boyalarda isosiyanat gibi), Kurşun pigmentleri ya da n-hekzan kullanımıile nörotoksik etkiler.Ergonomik ve Sosyal Riskler Kötü postür ve yükseğe uzanma nedenli boyun,omuz, kol, bel, diz aşırı yüklenmeleri, Küçük parçaların boyanmasında göz yorgunluğu, Kişisel solunum koruyucuları kullanılıyorvsasolunum sıkıntısı şikayetleri.

TOP